Gudrun Bjort Yngvadottir

International President

Lion Ashok Shrestha

District Governer

Lion Bishal Subedi

Club President

Club Officers

Other Members

 • Rajendra Baral
 • Babin Kuikel
 • Bishnu Sarki
 • ER. Sunil Timilsina
 • Tul Bahadur Pun
 • Shiva Raj Paudel
 • Manoj Khetan
 • Sunita Shrestha
 • Sandipa Bartaula Koirala
 • Anisha Dhakal
 • Sunil Baral
 • Sun Kumar Shrestha
 • Krishna Paudel
 • Hem Gurung
 • Birendra Kunwar
 • Ram Mani Devkota
 • Ben Bahadur Darji (Balchandra Pariyar)
 • Netra Prasad Lamichhane
 • Suroj Kumar Khanal
 • Surya Dhakal
 • Yub Raj Bhandari
 • Arjun Bhattarai
 • Shiva Tamang
 • Suresh Ratna Bajracharya
 • Raj Chaudhary
 • Bishwo Raj Paudel
 • Nabin Timilsina
 • Sun Kumar Shrestha
 • Prabesh Subedi
 • Pankaj Tiwari
 • Sunita Lamichhane
 • Megh Tiwari
 • Prabesh Subedi
 • Padam Lamichhane
 • Hikmat subedi